Privacyverklaring Miahart innerlijke kracht

 


Hoe gaan we met jouw gegevens om?

Miahart innerlijke kracht gaat zeer zorgvuldig met jouw privacy om. Ik verwerk daarom uitsluitend gegevens die ik nodig heb voor (het verbeteren van) mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met de informatie die ik over jou en je gebruik van mijn diensten heb verzameld.
Miahart innerlijke kracht verstrekt of verkoopt geen persoonlijke gegevens van haar klanten aan derden, zonder daarvoor vooraf toestemming te vragen.
Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens door mij over jou worden verzameld, waar deze voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leg ik je uit op welke wijze ik jouw gegevens op sla en hoe de gegevens tegen misbruik te beschermen zijn en welke rechten je hebt met betrekking tot de aan mijn verstrekte persoonsgegevens.
Als je hierover vragen hebt kun je altijd contact met mij opnemen.

Verzameling van persoonsgegevens

Wanneer je een formulier invult of een betaling doet, worden je persoonlijke gegevens vastgelegd. Het doel van de verwerking van deze gegevens is om jou als klant te helpen, en je te informeren over activiteiten en wijzigingen.

Persoonsgegevens die verzameld worden:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
 • Adresgegevens; straat, postcode, woonplaats, land (indien van toepassing)
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum (indien van toepassing)

Doel verzamelen persoonsgegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag verzameld Miahart innerlijke kracht je persoonsgegevens:

 • Het afhandelen van je betaling.
 • Het verzenden van gerichte informatie.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Ook worden persoonsgegevens verwerkt als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Bewaartermijn van jouw persoonsgegevens

Hoe lang we jou persoonsgegevens bewaren:
De gegevens wordt niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De volgende bewaartermijn wordt gehanteerd voor het bewaren van persoonlijke gegevens:

 • Voor-, achternaam, adres, telefoonnummer, emailadres, banknummer worden bewaard gedurende de deelname aan een (thuis) cursus en/of workshop.
 • Voor de belastingdienst worden je persoonsgegevens, maximaal 7 jaar na het jaar waarin ze verzameld zijn, bewaard.

Tot slot

Je hebt altijd…

 • het recht op inzage, correctie en verwijdering van je eigen gegevens
 • het recht op intrekking van verleende toestemming
 • het recht om een klacht in te dienen (Autoriteit Persoonsgegevens)

Je ontvangt binnen 30 dagen en reactie op je verzoek.
Miahart innerlijke kracht neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.

Contact over jouw persoonsgegevens

Als je meer duidelijkheid wilt over welke persoonlijke gegevens er van jou bij Miahart innerlijke kracht bekend zijn, of ze wil aanpassen, neem dan contact op via info@miatielen-poels.nl

Miahart innerlijke kracht behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen.